Izzivi »fluidnejšega univerzuma« v delih Giorgia Fontane

Patrizia Farinelli

Povzetek


Giorgio Fontana pogosto usmerja pogled v transformacije javnih krajev v Milanu in tako v svojih besedilih opisuje tudi spremembe kulturne identitete tega mesta. Tovrstnim spremembam se posveča v dokumentarnem delu Babele 56. Otto fermate nella città che cambia (2008), v literarni obliki pa v kratkem romanu Per legge superiore (2011). V obeh besedilih, seveda v skladu z zakonitostmi obeh žanrov, prikaže, kako množična prisotnost migrantov v italijanskem okolju terja ponovno ovrednotenje identitetnih koordinat teh krajev, hkrati pa pretresa tudi paradigme mišljenja, prepričanj in življenjskih slogov. Stik z množico oseb različnih etničnih pripadnosti, katerih življenje pogosto zaznamuje mobilnost in negotovost, odkriva krhkost tistega, kar se pogosto zdi trdno zasidrano v določeni kulturi: v romanu iz leta 2011 je vera v zakone tista, ki zahteva ponovni razmislek.


Ključne besede


imigracije, pravo in pravičnost, večetnični urbani prostor, kronotop, tekoče življenje, sociološki roman

Full Text:

PDF (Italiano) PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/ah.10.2.108-120

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Patrizia Farinelli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1854-9632
ISSN (spletna izdaja): 2350-4218