Kitajski trgovci v Srbiji: priložnosti spolov, translokalne družinske strategije in transnacionalna mobilnost

Avtorji

  • Maja Korać-Sanderson School of Law and Social Sciences, University of East London, Docklands Campus, 4-6 University Way, London E16 2RD, Velika Britanija

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.7.2.86-98

Ključne besede:

spolno zaznamovane strategije skrbi, translokalne družinske strategije, transnacionalna mobilnost in umeščanje, kitajski trgovci, Srbija

Povzetek

Članek razpravlja o položaju kitajskih trgovcev v Srbiji, eni njihovih novejših destinacij v Evropi. Zasnovan je na v glavnem kvalitativnih/etnografskih podatkih, zbranih za pilotno študijo trgovskih migracij v Srbijo. Članek preiskuje intersekcijo med lokalnim in globalnim kontekstom oblikovanja položaja kitajskih trgovcev, ki kot spolno zaznamovani akterji ustvarjajo priložnosti zase in svoje družine v tranzicijski družbi, kakršna je Srbija. Trdi, da je nekaj teh priložnosti pomembno spolno zaznamovanih in povezanih z radikalnim zamikom v vzorcih spolnih vlog v skrbi za otroke in druge, ki so značilni za večino družb sprejema. Medtem ko je bilo v zadnjih desetletjih skrbstveno delo v imigrantskih družbah v glavnem vezano na delo imigrantov in še posebej imigrantk, tranzicijska družba, kot je srbska, kitajskim trgovkam omogoča, da skrb za otroke poverijo večinoma lokalnim ženskam srednjega razreda. Ta obrat vlog pri »delitvi dela« v skrbstveni sferi med imigrantkami in lokalnimi ženskami prevladuje v t. i. »privlačni« migrantskidestinaciji – kot demonstrira tudi razprava v pričujočem članku, je v prid tako kitajskim trgovkam in njihovim družinam kot tudi lokalnim ženskam in njihovim družinam. Ta premik je osrednji v razvoju spolno zaznamovanih translokalnih in transnacionalnih družinskih strategij kitajskih trgovcev v Srbiji.
Razprava v pričujočem članku dokazuje, da so te spolno zaznamovane strategije pomembne za transnacionalne poti umeščanja kitajskih trgovcev, katerih cilj ni nekje se »namestiti« za vedno, ampak ostati mobilen za »na bolje«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Korać-Sanderson, School of Law and Social Sciences, University of East London, Docklands Campus, 4-6 University Way, London E16 2RD, Velika Britanija

Maja Korać-Sanderson je sociologinja, profesorica na School of Law and Social Sciences na Univerzi East London v Veliki Britaniji. Področja njenega raziskovanja so konflikna območja, spol, migracija in integracija. Je avtorica več monografij: Remaking Home: Reconstructing Life, Place and Identity in Rome and Amsterdam (Berghahn Books, Oxford 2009), Linking Arms: Women and war in post-Yugoslav States (Life & Peace Institute, Uppsala 1998) in Zatočenice pola: socijalni identitet mladih seoskih žena između tradicionalne kulture i savremenih vrednosti (Institut za sociološka istraživanja, Beograd 1991), ter sourednica monografij Feminist under Fire: Exchanges across War Zones, Between the Lines (Toronto 2003) in Women in Conflict Zones, Special Issue (Canadian Women's Studies, 2000, 19 (4), York University Publications).

Objavljeno

31.12.2013

Kako citirati

Korać-Sanderson, M. (2013). Kitajski trgovci v Srbiji: priložnosti spolov, translokalne družinske strategije in transnacionalna mobilnost. Ars &Amp; Humanitas, 7(2), 86–98. https://doi.org/10.4312/ars.7.2.86-98