Srednjeveška biografija med individualnim in kolektivnim

Avtorji

  • Janez Mlinar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.171-181

Ključne besede:

biografija, hagiografija, zgodovinopisje, srednji vek

Povzetek

Razprava se osredotoča na diahroni prikaz razvoja biografskih zapisov v srednjem veku in skuša opozoriti na vlogo posameznika v njih. Na ta način je mogoče opredeliti vsebinsko vrednost srednjeveških biografskih zapisov in njihov interpretativni domet.

Srednjeveški biografski zapisi so se le deloma naslanjali na antična izhodišča. V zgodnjem srednjem veku so se uveljavile zlasti hagiografije in deloma gestae, ki pa so se osredotočale na kolektiv in ne na posameznika. V literarno osebo so bile zgolj projicirane kolektivne vrednote in cilji. Kot ključni moment pri menjavi paradigme se kaže t. i. renesansa 12. stoletja. Širše družbene spremembe so prinesle tudi drugačno dojemanje posameznika. Iz tipiziranih upodobitev so posamezniki začeli pridobivati individualizirane poteze. Spremenjeno dojemanje individuuma je v poznem srednjem veku biografskim besedilom dalo nov zagon. Količina tovrstnih besedil se je močno povečala, razširil se je krog avtorjev, ki ni bil več omejen zgolj na duhovščino, diferencirala pa se je tudi ciljna publika. Postopoma so se uveljavili vernakularni jeziki, raznovrstnejše pa so postale neformalne oblike.

Toda kljub temu ostaja notranja organizacija posameznega srednjeveškega individuuma prikrita. Razlog je v količini in strukturi virov ter posledično v metodoloških težavah. Po drugi strani pa nam ravno zato srednjeveške biografije omogočajo vpogled v prevladujočo kompleksnost zgodovine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aertsen, J. A. et al. (ed.), Individuum und Individualität im Mittelalter. Miscellanea Medievalia 24, Berlin, New York 1996.

Aertsen, J. A., Einleitung: Die Entdeckung des Individuums, in: Individuum und Individualität im Mittelalter (ed. Jan A. Aertsen et al.). Miscellanea Medievalia 24, Berlin, New York 1996, pp. IX–XVI.

Althoff, G., Gandersheim und Quedlinburg. Ottonische Frauenklöster als Herrschafts- und Überlieferungszentren, in: Frühmittelalterliche Studien 25, 1991, pp. 123–144.

Berschin, W., Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. Vol. I: Von der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Großen. Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters VIII, Stuttgart 1986.

Berschin, W., Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. Vol. IV/2: Ottonische Biographie. Das hohe Mittelalter 920–1220 n. Chr. Zweiter Halbband 1070–1220 n. Chr. Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters XII/2, Stuttgart 2001.

Berschin, W., Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. Vol. V: Kleine Topik und Hermeneutik der mittellateinischen Biographie. Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters XV, Stuttgart 2004.

Bratož, R., Evgipij, Življenje svetega Severina, Ljubljana 1982.

Brunhölzl, F., entry: Biographie. II. Mittellateinische Literatur, Lexikon des Mittelalters II, Stuttgart 1983, pp. 200–203.

Burke, P., Individuality and Biography in the Renaissance, in: Die Renaissance und die Entdeckung des Individuums in der Kunst. Die Renaissance als erste Aufklärung II (ed. Rudolph E.), Tübingen 1998.

Derschka, H., Individuum und Persönlichkeit im Hochmittelalter, Stuttgart 2014.

Dinzelbach, P. (ed.), Europäische Mentalitätsgeschichte, Stuttgart 2008.

Grundmann, H., Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen – Epochen – Eigenart, Göttingen 19874.

Gurjevitsch, A., Geburt des Individuums, translated by Erhard Glier, München 1994.

Hertling, L., Der mittelalterliche Heiligentypus nach Tugendkatalogen. Zeitschrift für Aszese und Mystik 8, 1933, pp. 260–268.

Kölmel, W., Autobiographien der Frühzeit, in: Individuum und Individualität im Mittelalter (ed. Aertsen J. A et al.). Miscellanea Medievalia 24, Berlin, New York 1996, pp. 667–682.

Le Goff, J., After Annales. The Life as History, Times Literary Supplement, no. 4, 489 (April 14–20), pp. 394 and 405. (Slovene translation Le Goff, J., Življenje kot zgodovina. Preporod biografije, Naši razgledi 28, No. 21 (10 November 1989), pp. 639–640.

Lehmann, P., Autobiographien des Lateinischen Mittelalters, in: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung (ed. Niggl G.), Darmstadt 19982, pp. 283–296.

Lotter, F., Methodisches zur Gewinnung historischer Erkenntnisse aus hagiographischen Quellen, Historische Zeitschrift 229/2 1979, pp. 298–356.

Mlinar, J., Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, Ljubljana 2005.

Müller, U., Thesen zu einer Geschichte der Autobiographie im deutschen Mittelalter, in: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung (ed. Niggl G.), Darmstadt 19982, pp. 297–320.

Philippart, G., Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques. Typologie des sources du moyen âge occidental 24–25, Turnhout 1977.

Sot, M., Gesta episcoporum, Gesta abbatorum. Typologie des sources du moyen âge occidental 37, Turnhout 1981.

Stark, B., Elisabeth von Thüringen: Die Entdeckung individueller Züge in der Biographie einer Heiligen, in: Individuum und Individualität im Mittelalter. (ed. Aertsen J. A et al.). Miscellanea Medievalia 24, Berlin, New York 1996, pp. 704–719.

Vollmann, B. K., entry: Vita, Lexikon des Mittelalters VIII, Stuttgart 1997, pp. 1751–1752.

Wagendorfer, M., Studien zur Historia Australis des Aeneas Silvius de Piccolominibus. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 43. Wien, München 2003.

Weinfurter, S., Heinrich II. (1002–1024). Herrscher am Ende der Zeiten, Regensburg 19993.

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Mlinar, J. (2021). Srednjeveška biografija med individualnim in kolektivnim. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 171–181. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.171-181