Komunikativne figuracije v času karantene

Avtorji

  • Dejan Jontes Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Breda Luthar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Maruša Pušnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.109-122

Ključne besede:

komunikativne figuracije, mediatizacija, medijska potrošnja, karantena, študentje

Povzetek

Karantena je kot spopad z epidemijo prinesla transformacijo prostorsko-časovne dimenzije vsakdanjega življenja. Porušila se je fizična in družbena diferenciacija prostorov v vsakdanjem življenju (delo, počitek, zabava, zasebno, javno, ospredje, ozadje ...). Obenem so bili ukinjeni običajni interakcijski rituali, ko je digitalno komuniciranje potisnilo ob stran telesni vidik družbenosti in utelešeno interakcijo med ljudmi. Življenje v karanteni se tako prevladujoče dogaja v sintetičnih situacijah. Avtorji analizirajo medijske prakse »komunikativne figuracije« skupine študentov – sošolcev, pri čemer se osredotočajo na spremembo komunikacijskih praks v obdobju najstrožnjih omejitev v času epidemije v kontekstu intenzivne mediatizacije. Ugotavljajo, da je permanentna raba medijev okrepila integracije tehnologije in praks občinstvenja v vsakdanje življenje, naturalizacijo digitalne družbenosti in fragmentacijo pozornosti. To je spletna predavanja na platformi Zoom spremenilo v eno od številnih enakovrednih medijskih praks. Predavanja so tako zaradi tesne integracije v siceršnjo medijsko pro-trošnjo izgubila svojo ritualno distinktivnost in lokacijo zunaj komodificirane digitalne kulture.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berg, M. idr., Qualitative media diaries: An instrument for doing research from a mobile media ethnographic perspective, Interactions: Studies in Communication & Culture 3 (1), 2012, str. 71–89.

Bolter, J. D. idr., Remediation: Understanding New Media, Cambridge, MA 1999.

Božić, S. Interaction Ritual Chains and Sustainability of Lockdowns, Quarantines, »Social Distancing« and Isolation during the COVID-19 Pandemic, Sociologija i prostor 59 (219), 2021, str. 13–34.

Chayko, M., Portable Communities: The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness, New York 2008.

Collins, R., Interaction Ritual Chains, Princeton in Oxford 2004.

Couldry, N., More sociology, more culture, more politics, Cultural Studies, 25 (4–5), 2011, str. 487–501.

Couldry, N. idr., The Mediated Construction of Reality, Cambridge 2017.

Deuze, M., Media life, Media, Culture & Society 33 (1), 2011, str. 137–148.

Elias, N., O procesu civiliziranja, Ljubljana 2000.

Friemel, T. idr., Networked Media Collectivities. The Use of Media for the Communicative Construction of Collectivities Among Adolescents, v: Communicative Figurations: Transforming Communication in Times of Deep Mediatization (ur. Hepp, A., Breiter, A. in Hasebrink, U.), Palgrave-Macmillan, London 2018, str. 173–202.

Fuchs, C., Everyday Life and Everyday Communication in Coronavirus Capitalism, tripleC, 18 (1), 2020, str. 375–399. Dostopno prek http://www.triple-c.at.

Gabrovec, B. idr.. Raziskava o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti. Poročilo o opravljeni raziskavi, Ljubljana 2020.

Goffman, E., Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju, Ljubljana 2012.

Hepp, A., Lunt, P. in Hartmann, M., Communicative figurations of the good life: Ambivalences surrounding the mediatisation of homelessness and the transnational family, Communicative Figurations Working paper 5, september 2014.

Hepp, A. in Hasebrink, U. Researching Transforming Communications in Times of Deep Mediatizaton: A Figurational Approach, v: Communicative Figurations: Transforming Communication in Times of Deep Mediatization (ur. Hepp, A., Breiter, A. in Hasebrink, U.), Palgrave-Macmillan, London 2018, str. 15–48.

Hjorth, L., in Richardson, I., Playing the waiting game: Complicating notions of (tele)presence and gendered distraction in casual mobile gaming, 2009. Dostopno prek: http://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/11796/ (23. 1. 2017).

Innis, H. A., Pristranost komuniciranja, Ljubljana 2018.

Kaun, A. idr., »No media, less life?« Online disconnection in mediatized worlds, First Monday 4 (11), 2014.

Kittler, F. A., Gramophone, Film, Typewriter, Standford 1999.

Knorr-Cetina, K., The Synthetic Situation: Interactionism for a Global World, Symbolic Interaction 32 (1), 2009, str. 61–87.

Licoppe, C., »Connected Presence«: The Emergence for a New Repertoire for Managing Social Relationships in a Changing Communiation Technoscape, Environment and Planning D: Society and Space 22, 2004, str. 135–156.

Livingstone, S., On the Mediation of Everything, Journal of Communication 59 (1), 2009, str. 1–18.

Löw, M. in Knoblauch, H., Dancing in Quarantine: The Spatial Refiguration of Society and the Interaction Orders, Space and Culture, 23(3), 2020, str. 221–225.

Luthar, B., Oblak Črnič, T., Media repertoires and discursive communities: studying audiences in the multimedia age, Communications, vol. 42, no. 4, 2017, str. 415–439.

Luthar, B., Pušnik, M., Intimate media and technological nature of sociality, New media & society 2020.

McLuhan, M., Understanding media: the extensions of man, London, New York 2004.

Morley, D., Media, Modernity and Technology: The Geography of the New, London, New York 2007.

Rasmussen, T., Social Interaction and the New Media: The Construction of Communicative Contexts, Nordicom Review 2, 1997, str. 1–14. Dostopno prek: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/5_001_012.pdf (15. 3. 2017).

Rasmussen, T., Personal Media and Everyday Life. A Networked Lifeworld, Basingstoke 2014.

Reckwitz A., The Society of Singularities, Cambridge 2020.

Rosa, H., Social Acceleration. A New Theory of Modernity, New York 2015.

Rosa, H., Die Umwege fehlen jetzt. Tageszeitung 27. 4. 2021. Dostopno prek https://taz.de/Soziologe-Hartmut-Rosa-im-Gespraech/!5763329/ (27. 4. 2021).

Schrøder, K. C., Communicative Figurations and Cross-Media Research, v: Communicative Figurations: Transforming Communication in Times of Deep Mediatization (ur. Hepp, A., Breiter, A. in Hasebrink, U.), Palgrave-Macmillan, London 2018, str. 407–423.

Thesen, L., Breaking the frame: lectures, ritual and academic literacies, Journal of Applied Linguistics 4 (1), 2007, str. 33–53.

Virilio, P., The Great Acceleration, Cambridge 2012.

Williams, R., The Long Revolution, Harmondsworth 1971.

Williams, R., Problems in Materialism and Culture, London 1980.

Williams, R., Television: Technology and Cultural Form, London, New York 1990.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Jontes, D., Luthar, B., & Pušnik, M. (2021). Komunikativne figuracije v času karantene. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 109–122. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.109-122

Številka

Rubrike

Študije – Živeti s pandemijo: slovenska izkušnja