Družbeni strahovi med znanostjo in kulturnim bojem

Teorije zarot v času pandemije COVID-19

Avtorji

  • Ksenija Vidmar Horvat Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.57-70

Ključne besede:

teorije zarote, protirazsvetljenstvo, alternativne resnice, neoliberalizem, populizem

Povzetek

Članek analizira porast teorij zarot v obdobju pandemije COVID-19. Glavnina študij, ki se v zadnjem času posvečajo tematiki teorij zarote, izpostavlja dva ključna dejavnika, ki prispevata k njihovemu razširjanju in privlačnosti: družbena omrežja in z njimi povezan razmah alternativnih resnic ter naraščanje nezaupanja do znanosti. Oba dejavnika lahko prispevata k razumevanju sodobne »epistemološke krize«, ne moreta pa v celoti pojasniti splošnejšega »protirazsvetljenskega obrata« v družbeni zavesti. Avtorica v tem prispevku k tematiki pristopa s primerjavo vzpona teorij zarot in razmaha skrajnega populizma. Primerjalna analiza struktur občutenja pri obeh, trdi, omogoča prepoznavanje vloge neoliberalne države, ki je sprožila vrsto socialnih strahov in, vzporedno, na mestu skupnega dobrega odprla prostor za polariziranje skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Literatura

Butter, M., Plots, Designs, and Scemes: American Conspiracy Theories from the Puritants to the Present, Boston 2014.

Campani, G. in Pajnik, M., Democracy,post-democracy and the populist challenge, v: Populism in historical perspective (ur. Campani, G. in Pajnik, M.), London 2016, 179–296.

Cassam, Q., Conspiracy Theories, Cambridge 2019.

Davies, W., The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, London 2014.

Fenster, M., Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture, Minneapolis 2008.

Fukuyama, F., The New Identity Politics, Eurozine 2019; https://www.eurozine.com/new-identity-politics; 12. 11. 2020.

Gray, M., Conspiracy Theories in the Arab World. Sources and Politics, London 2010.

Green, J., Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap between Us and Them, New York 2013.

Haidt, J., The Righteous Mind, New York 2012.

Hochschild, A., Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, New York 2016.

Hofstadter, R., The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, Cambridge, MA 1995.

Jameson, F., Cognitive Mapping, v: Marxism and Interpretation of culture (ur. Nelson, C. in Grossberg, L.), London 1988.

Johnson, N. idr., The online competition between pro- and anti-vaccination views, Nature 2020, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2281-1; 9. 11. 2020.

Jolley, D., R. Meleady, K. M. Douglas, Exposure to intergroup conspiracy theories promotes prejudice which spreads across groups, British Journal of Psychology 2020, 111, 17–35, https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjop.12385; 1. 8. 2020.

Klintman, M., Knowledge Resistance. How We Avoid Insights from Others, Manchester 2019.

Keane, J., The New Despotism, Cambridge, MA 2020.

Laclau, E., O populističnem umu, Ljubljana 2008.

Laclau, E., New Reflections on the Revolution of Our Time, London 1990.

Lamont, M., Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality, American Sociological Review, 2018, 83 (3), 419–444.

Marcus, G. (ur.), Paranoia and Reason: A Casebook on Conspiracy as Explanation, Chicago 1999.

Norris, P., R. Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge 2019.

Pinker, S., Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, New York 2018. Viking.

Sullivan, A., The Conservative Soul, Fundamentalism, Freedom, and the Future of the Right, New York 2006.

Reich, R. B., The Common Good, New York 2018.

Rorty, R., Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America, Cambridge, MA 1998.

Salecl, R., Strast do nevednosti: kdaj in zakaj ne želimo vedeti, Ljubljana 2020.

Vaidhyanathan, S., Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy, New York 2018.

Velásquez, N. R. idr., Hate multiverse spreads malicious COVID-19 content online beyond individual platform control, 2020, https://arxiv.org/abs/2004.00673; 5. 10. 2020.

*******

Viri

Beauchamp, Z., The Partisan Culture War over Masks, https://www.vox.com/2020/5/13/21257181/coronavirus-masks-trump-republicans-culture-war; 1. 7. 2020.

Brooks, D., The Rotting of the Republican Mind: when hen one party becomes detached from reality; https://www.nytimes.com/2020/11/26/opinion/republican-disinformation.html; 30. 11. 2020.

Friedman, T. L., Trump Sent a Warning. Let’s Take It Seriously; https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-working-class-economy.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage; 17. 10. 2020.

Reich, R., Trump Offers Socialism for the Rich, Capitalism for Everyone Else; https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/11/trump-offers-socialism-for-the-rich-capitalism-for-everyone-else; 8. 5. 2019.

Stockman, S., Why They Loved Him; https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-working-class-economy.html; 16. 10. 2020.

Warzel, C., Welcome to the R.N.C.’s Alternate Universe, https://www.nytimes.com/2020/08/27/opinion/trump-rnc-conspiracy-theories.html; 1. 9. 2020.

Warzel, C., How to Talk to Friends and Family Who Share Conspiracy Theories, https://www.nytimes.com/2020/10/25/opinion/qanon-conspiracy-theories-family.html; 1. 12. 2020.

Wilkinson, W., Why Did So Many Americans Vote for Trump?; https://www.nytimes.com/2020/11/27/opinion/trump-democrats-coronavirus.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage; 30. 11. 2020.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Vidmar Horvat, K. (2021). Družbeni strahovi med znanostjo in kulturnim bojem: Teorije zarot v času pandemije COVID-19. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 57–70. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.57-70

Številka

Rubrike

Študije – Misliti pandemijo: globalne perspektive