Koronakriza, njene etične razsežnosti in dileme

Avtorji

  • Borut Ošlaj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.17-28

Ključne besede:

koronakriza, kultura, življenje, narava, vrednote, etika, morala

Povzetek

V prispevku bodo predstavljene nekatere etične razsežnosti trenutne pandemije na eni in izstopajoče etične dileme ter izzivi, pred katerimi stoji človeštvo, na drugi strani. Ker v primeru pandemije narava (virus) primarno spodkopava ustaljene kulturne vzorce, to od nas terja ponoven kritični premislek fenomena kulture v njegovem razmerju do narave in življenja. Zato bo posebne pozornosti deležen klasični antropološki binom narava – kultura in tisti pojmi, ki opisujejo njegov etični značaj (kriza, telo, vrednote, pravice in svoboščine, morala, etika, svoboda, posameznik, družba).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cassirer, E., Zur Metaphysik der symbolischen Formen, Nachgelassene Manuskripte und Texte, zv. 1, Hamburg 1995.

Habermas, J., Intervju v: Frankfurter Rundschau, 10. 4. 2020. https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html

Jonas, H., Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, Frankfurt a. M. 1994.

Kohlberg, L., Essays on Moral Development, San Francisco 1984.

Ošlaj, B., Antropoetika – Etična dekonstrukcija simbolnega, Ljubljana 2005.

Ošlaj, B., Človek, svet in etos: študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, Ljubljana 2015.

Ošlaj, B., Leopold Benko: vrednostno teoretična zasnova personalne etike, v: Pozabljena generacija filozofov: zbornik razprav s simpozija »O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra« na Filozofski fakulteti v Ljubljani (ur. Uršič, M.), Ljubljana 2016, str. 141–158.

Plessner, H., Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens, v: Gesammelte Schriften VII (izd. Dux, G., Marquard, O., Ströker, E.), Frankfurt a. M. 1983.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Ošlaj, B. (2021). Koronakriza, njene etične razsežnosti in dileme. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 17–28. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.17-28

Številka

Rubrike

Študije – Misliti pandemijo: globalne perspektive