VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV: Kontakti in izmenjave med književnostmi Srednje in Jugovzhodne Evrope in Latinske Amerike v času hladne vojne

2021-01-22

Začetek blokovske politike med hladno vojno, zmaga kubanske revolucije, vzpon gibanja neuvrščenih in drugi zgodovinski dogodki so pripeljali do vzpostavljanja tesnejših kulturnih odnosov med socialističnimi državami srednje in jugovzodne Evrope in latinskoameriškimi državami, kot so Kuba, Mehika in Čile. V nekaterih primerih so se ti odnosi institucionalizirali s sporazumi o kulturnem sodelovanju, ki so spodbujali obiske pisateljev in prevajanje in objavljanje književnih del, to pa je vplivalo na literature obeh območij.  

V skladu s temo predlagamo naslednje raziskovalne smeri: 

  1. Kulturne politike: analiza pravnih in normativnih tekstov (različnih sporazumov in pogodb), ki so oblikovali kulturne izmenjave. 
  2. Avtorji iz Srednje in Jugovzhodne Evrope v Latinski Ameriki in obratno: potopisi, kronike, spominska in avtobiografska proza itd., njihova recepcija v kulturnem prostoru obiskanih držav in hkratni vpliv na njihovo literarno ustvarjanje. 
  3. Španski prevodi književnosti Srednje in Jugovzhodne Evrope v Latinski Ameriki: proučitev založniško-prevajalskega procesa, njegove značilnosti in profil prevajalcev. 
  4. Književna analiza medsebojnih vplivov literatur Srednje in Jugovzhodne Evrope in Latinske Amerike.