Vabilo k oddaji prispevkov

2020-07-20

Tematska številka naslavlja trenutno globalno stanje, povezano s pandemijo Covid-19. Posledice pandemije so mnogotere in kompleksne, vključujoč takojšnje javno zdravje in varnost, pa tudi ekonomske, socialne, psihološke in politične izzive, ki se bodo dobro izbistrili šele v bližnji prihodnosti. Kritični  mediji in intelektualci že opozarjajo na diskriminatorni pohod pandemije: medtem ko dnevne statistike kažejo, da imajo danes, če citiramo besede Ulricha Becka, izrečene ob katastrofi v Černobilu, globalne grožnje vse bolj “demokratičen” izraz, velja tudi, da je “demokratičnost” grožnje izražena neenako glede na socio-ekonomski položaj in rasno ter etnično pripadnost. Ta slika se izostri bolj, ko vanjo vstavimo podobe globalnega Juga, kjer neenakost dostopa do zdravstvenih storitev in blagostanja tlakuje sedanje in prihodnje življenjske poti obolelih in njihovih okolij.  

 

Cilj tematske številke je osvetliti družbene učinke Covid-19 na življenja različnih družbenih skupin; raziskati odpornost skupnosti, solidarnost in predanost skupnemu dobremu; analizirati odzive političnih elit, stroke in znanosti in kritične javnosti v različnih nacionalnih in mednarodnih okoljih.  Raziskovalna vprašanja vključujejo tematike mednarodnega znanstvenega sodelovanja v obvladovanju pandemije, pa tudi populistične odzive, lažne novice, teorije zarot in aktivacije sovražnih skupin na družbenih omrežjih. K sodelovanju so vabljeni avtorji in avtorice prispevkov, ki lahko osvetlijo orise post-pandemične družbe, kot jih je mogoče predvideti iz trenutnih strategij upravljanja s krizo, posebej še prihodnost neoliberalne države, socialne blaginje in institucij javnega dobrega. Prispevki lahko vključujejo teoretske ali empirične študije, kot na primer študije medijev, kritične umetnosti in urbanih študijev. Prav tako so dobrodošle raziskave vsakdanjega mikro-življenjskega odziva na pandemijo in odgovorov na stanje negotovosti, ki tlakuje “novo normalnost”.

 

Cilj tematske številke je izpostaviti družbeni značaj pandemije, to je, poudariti, da za vsako krizo stoji preplet socialnih, ekonomskih, političnih in etičnih tokov upravljanja življenja (governmentality); ter da je naloga kritičnega družboslovja in humanistke odgovoriti na krizo pandemije s predlogi za alternativne modele upravljanja z javnim dobrim.

 

Rok za oddajo povzetkov: 10. september 2020

Rok za oddajo prispevkov: 10. januar 2021

Datum objave tematske številke: junij 2021

 

Prosimo, da povzetke pošljete v elektronski obliki na naslov Ksenija.VidmarHorvat@ff.uni-lj.si.

Navodila za avtorje: https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/about/submissions#authorGuidelines