Vabilo k oddaji prispevkov za tematsko številko revije Ars & Humanitas

2019-06-17

PREPRIČEVALNA MOČ SODOBNEGA POLITIČNEGA IN MEDIJSKEGA DISKURZA

21. stoletje je prineslo spremembe v medijskem in političnem svetu, ki so oblikovale in vplivale na politični diskurz. Osrednji mediji so pod pritiskom želja korporacijskih lastnikov in dejavnikov moči, kar vpliva na medijska sporočila in posledično na splošne vzorce mišljenja v družbi. Obenem se je povečala medijska moč družbenih omrežij, ki omogočajo, da politična komunikacija postaja vse bolj neposredna. Vse to ima za posledico, da smo v obdobju, ko dejstva niso le dejstva, koncept »lažnih novic« pa je postal del vsakdanjika. Pri tem so mnogi omejeni na vire novic, ki jih ponudijo algoritmi v družbenih omrežjih.

Glede na vse to je pomembno, da se z znanstvenega vidika osredotočimo na teme sodobnega političnega in medijskega diskurza, zlasti opredelitve tega, kaj je uspešen medijski in politični diskurz in kako se ideologije izražajo skozi jezik sodobnih medijev in politike. 

V ta namen pripravljamo tematsko številko Ars & Humanitas na temo prepričevanja v sodobnem medijskem in političnem diskurzu, zato vabimo k oddaji prispevkov na temo različnih vidikov prepričevanja v sodobnem medijskem in političnem diskurzu v različnih besedilnih vrstah (politična sporočila, govori, novinarsko poročanje, sporočanje prek družbenih medijev itn.). 

K sodelovanju vabimo delujoče z različnih področij, relevantnih za to temo – od jezikoslovja, pragmatike, diskurzne analize, sociolingvistike, sociologije, psihologije, do medijskih študij, kulturologije, zgodovine, retorike, politologije, filozofije, prava, prevajanja, pedagogike ipd.

Prispevki naj vključujejo naslednje (in podobne) vsebine:

  • jezikovni pristopi k ideološkemu diskurzu,
  • razmejevanje med propagando, odnosi z javnostjo in prepričevanjem v medijih
  • »framing« v diskurzu,
  • vloga novinarstva pri ustvarjanju ideološkega diskurza,
  • vloga družbenih omrežij v politični komunikaciji,
  • manifestacije in tipi sovražnega govora,
  • meja med svobodo govora in omejevanjem sovražnega govora,
  • ideološki diskurz v leposlovju,
  • medijska pismenost. 

Z različnimi pristopi k obravnavi prepričevanja v diskurzu bo omogočena bolj celovita slika kompleksnega vpliva medijev in političnega diskurza na sodobno družbo.

Prosimo, da prispevke pošljete do 31. decembra 2019 na naslov wordsasbattlefield@um.si.