VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV: Rimski imperij kot vzorec: politični in literarni vidiki

22.12.2021

To je vabilo prispevkom za tematsko številko interdisciplinarne revije Ars & Humanitas. Zaradi nejasnih možnosti potovanja konferenca trenutno ni predvidena, vendar bodo avtorji prispevkov, ki jih bo uredništvo sprejelo v objavo, povabljeni, da sodelujejo v kolegialnih recenzijah drugih člankov.

Številka je posvečena vprašanju, na kakšne načine se rimski imperij v političnih in literarnih kontekstih kaže kot simbolni vzorec. Neposredno politične prilastitve rimskega imperija in rimske ideje o svetovnem imperiju so znana in deloma celo obrabljena tema (npr. Bizanc kot “novi Rim”, Sveto rimsko cesarstvo, kolonizacija Amerik kot poslednja translatio imperii, obnovitev monarhije pod “novim Julijem Cezarjem” Napoleonom III., fašistični mit o rimstvu itd.). Bolj kot to pa klasične filolologe, zgodovinarje in literarne zgodovinarje še vedno vznemirjajo kompleksnejši in pogosto notranje protislovni odzivi na pojav rimskega imperija, še posebno v literaturi (npr. nihanje med republikanstvom in fascinacijo z rimskim cesarstvom v zgodovinopisju od Petrarke naprej; renesančna res publica litterarum kot politična ali zgolj kulturna zamisel; Rim kot “duhovni” oz. posvetno politični vzorec; recepcija ideje o zatonu rimskega imperija; cesarski Rim kot prazgled zapletenega odnosa med središčem in obrobjem itd.). Poleg tega ti težavni vzorci recepcije in prilaščanja pogosto izhajajo iz upodobitev rimskega imperija in tematizacije ideje imperja v rimski literaturi sami: Sallustij je oblikoval topos o propadu imperija več stoletij, preden se je ta propad sploh začel; Ovidijevi protiavgustejski namigi so pogosto uokvirjeni v priznavanje in sprejemanje Avgustove imperialne vladavine; in zgodnji cerkveni očetje so s svojimi polemičnimi in apologetskimi strategijami na protisloven način odprli pot zamisli o krščanskem imperiju. – Posebno poudarjen vidik, povezan z raziskovalnim projektom “Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti”, je strukturna vloga, ki jo je rimski imperij kot nova politična resničnost igral v razvoju rimskih literarnih žanrov.

Vabimo vas, da izrazite svoj interes za objavo prispevka s kratkim povzetkom do 10. januarja 2022 na elektronski naslov romanempireasaparadigm@gmail.com. Rok za dokončne prispevke bo 2. april 2022. Enako sprejemljivi so vsi razširjeni tuji jeziki (francoščina, nemščina, italijanščina, španščina in angleščina), pri slovenskih avtorjih pa se v skladu z jezikovno politiko revije v primeru, če objavljajo v tujem jeziku, pričakuje tudi vzporedna slovenska različica.