FERNANDEZ, Erwin Soriano, Abung na Panagbasay Pangasinan, Philippines