Recenzija učbenika Diverso 1

Šifrar Kalan Šifrar Kalan

Abstract


Učbenik Diverso 1 učencu predstavi raznolike teme in ga spodbudi k premisleku in primerjavi lastne kulture z drugimi, predvsem ustaviti s špansko govorečimi. Njegova prednost je razvijanje medkulturne kompetence in humanističen pristop z močno vzgojno komponento. Vloga učbenika ni le poučevanje jezika in kulture ampak sočasno tudi vzgajanje mladih v odgvorne, razmišljujoče in strpne globalne državljane. Učbenik ustreza učnemu načrtu za španščino v gimnaziji, saj učenci z njim razvijajo svoje sporazumevalne kompetence v španščini na ravni A1, razvijejo kulturno zavest, pridobijo nekatere vrednote ter se samostojno spopadajo z novimi izzivi v nadaljnjem procesu.

Keywords


Alonso, E., Corpas, J., Gambluch, C. (2015): Diverso 1: Curso de Español Para Jóvenes (delovni učbenik + CD)

Full Text:

PDF (Slovenščina)


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/vestnik.8.265-268

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Šifrar Kalan Šifrar Kalan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ljubljana University Press, Faculty of Arts
(Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 

Print ISSN: 1855-8453
Online ISSN: 2350-4269