Escalera Cordero, M. “‘La Novela En El tranvía’: The Origins of Galdós’ Dynamic, Critical and Cervantine Realism”. Verba Hispanica, vol. 28, no. 1, Dec. 2020, pp. 117-31, doi:10.4312/vh.28.1.117-131.