[1]
M. Escalera Cordero, “‘La novela en el tranvía’: The origins of Galdós’ dynamic, critical and cervantine realism”, VH, vol. 28, no. 1, pp. 117–131, Dec. 2020.