(1)
Vrsalović Carević, J. Antoni M. Badia I Margarit, La Formació De La Llengua Catalana, Assaig d’interpretació històrica. VH 1991, 1, 145-152.