(1)
Vrhunc, L. Skice Za Zgodovino Slovenske Glasbe 20. Stoletja. MusAn 2020, 56, 251-258.