(1)
DaunoravičienėG. Compositional System of Osvaldas Balakauskas. MusAn 2018, 54, 45-95.