In Search of Maribor’s Musical Legacy

Status and Perspectives

  • Anja Ivec Maribor Conservatory of Music and Ballet, Slovenia
Keywords: history of music in Maribor, music-historical material, music archives, musical historiography, state of research

Abstract

The article presents an overview of the literature on Maribor’s music history from the thirteenth  century to the present day and highlights the problem of the organised archive material of various institutions. An analysis of current achievements reveals gaps in our knowledge of the sections of Maribor’s music history discussed to date and suggests areas for further research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bohak, Tina. “Miloš Brišnik – pozabljen mariborski pevski pedagog.” Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani 24 (2016): 29‒43.

Budkovič, Cvetko. Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I: od začetka 19. stoletja do nastanka konservatorija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992.

Budkovič, Cvetko. Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II: od nastanka konservatorija do Akademije za glasbo (1919‒1946). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Ljubljana: DZS, 1958‒1960.

Druzovič, Hinko. “Koncerti – Maribor, Sezonsko poročilo za 1910/1911.” Novi akordi 10, nos. 4‒5 (1911): 54‒55.

Druzovič, Hinko. “Zgodovina slovenskega petja v Mariboru.” Časopis za zgodovino in narodopisje 19, no. 2 (1924): 80‒100.

Ferencek, Janez. “Arhiv stolnega pevskega zbora v Mariboru (1750‒1900).” Bachelor’s thesis, University of Ljubljana, 1986.

Ferenčak, Štefan Alojzij. Glasbena dejavnost Antona Martina Slomška. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2009.

Ferlež, Jerneja. “Gledališče v Mariboru pred letom 1919.” In Sto let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru: drama, opera, balet (1919‒2019), edited by Vili Ravnjak, 22. Maribor: Slovensko narodno gledališče Maribor, Umetniški kabinet Primož Premzl, 2019.

Flisar Šauperl, Manja. “Delovanje mariborske Glasbene matice: 1919‒1948.” Doctoral dissertation, University of Ljubljana, 2008.

Flisar Šauperl, Manja. “Glasbena matica Maribor z vidika glasbenega izobraževanja.” Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani 25 (2016): 75‒102.

Flisar Šauperl, Manja. “Mirk v Mariboru.” In Mirkov zbornik, edited by Edo Škulj, 69‒86. Ljubljana: Družina, 2003.

Flisar Šauperl, Manja. “Razvoj Srednje glasbene in baletne šole Maribor.” Master’s thesis, University of Ljubljana, 2002.

Flisar Šauperl, Manja. “Ubald Vrabec v Mariboru.” Glasba v šoli in vrtcu 20, nos. 1‒2 (2017): 4‒12.

Flisar Šauperl, Manja. Sledi glasbe in plesa: šestdeset let Srednje glasbene in baletne šole Maribor. Maribor: Srednja glasbena in baletna šola, 2006.

Fortek, Lucija. “Organisti v mariborski stolni cerkvi od začetka 19. stoletja do leta 1979.” Bachelor’s thesis, University of Maribor, 2008.

Frelih, Darja. “Viktor Parma – raziskovalna izhodišča.” Muzikološki zbornik 29 (1993): 39‒58. https://doi.org/10.4312/mz.29.1.39-58.

Godina, Maja. “Muzejsko društvo in ustanovitev mestnega muzeja v Mariboru.” Studia Historica Slovenica: Humanities and Social Studies Review 4, nos. 2‒3 (2004): 405‒419.

Gorinšek, Danilo. “Mariborska Opera med obema vojnama.” Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja 16, nos. 34‒35 (1980): 29‒54.

Grdina, Igor. “Viktor Parma (1856‒1924).” In Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja, edited by Mateja Matjašič Friš, 64. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2010.

Grdina, Igor. “Viktor Parma.” In Med domom in svetom [Between home and world], edited by Igor Grdina, 179‒210. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Hartman, Bruno. “Mariborsko filharmonično društvo.” Časopis za zgodovino in narodopisje 78, nos. 2‒3 (2007): 79‒120.

Hartman, Bruno. “Razmerje med nemško in slovensko kulturo v Mariboru do prve svetovne vojne.” In Od Maribora do Trsta: 1850‒1914; Zbornik referatov; Mednarodni simpozij Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne, Univerza v Mariboru, 8.‒10. maja 1997 [Proceedings of the International Symposium on Slovenian Cities from the Middle of 19th Century to World War I, 8‒10 May 1997], edited by Darko Friš and Franc Rozman, 193‒202. Maribor: Univerza v Mariboru, 1998.

Hartman, Bruno. “Slovensko delavsko bralno in pevsko društvo v Mariboru in njegova knjižnica.” Kronika 31, nos. 2‒3 (1983): 192‒196.

Hartman, Bruno. 100 let Narodnega doma v Mariboru. Maribor: Kulturno-prireditveni cen­ter Narodni dom, 1998.

Hartman, Bruno. Kultura v Mariboru: gibanja, zvrsti, osebnosti. Maribor: Obzorja, 2001.

Höfler, Janez, and Ivan Klemenčič. Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta 1800. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1967.

Klemenčič, Ivan, and Tomaž Faganel. Popis notnega gradiva stolne cerkve v Mariboru, izbor starejšega gradiva do okoli l. 1850. Manuscript catalogue. Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 21 November 1989. [A copy of the manuscript is also held at Univerzitetna knjižnica Maribor, Glasbena in filmska zbirka, 1989].

Kološa, Vladimir. “Skupna arhivska dediščina v luči zgodovinskega nasledstva Republike Slovenije.” Arhivi 22, nos. 1‒2 (1999): 60‒67.

Košir, Marko. Jakov Cipci: umetniško življenje. Maribor: Pro-Andy, 2010.

Košir, Marko. Mariborske operne zvezde. Maribor: Pro-Andy, 2013.

Koter, Darja. Glasbilarstvo na Slovenskem. Maribor: Obzorja, 2001.

Koter, Darja. “Izdelovalci glasbil na Slovenskem.” Muzikološki zbornik 39, nos. 1‒2 (2003): 123‒154. https://doi.org/10.4312/mz.39.1.123-152.

Koter, Darja. Slovenska glasba 1848‒1918. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Koter, Darja. Slovenska glasba 1918‒1991. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Koter, Darja. “Slogovni pluralizem v delih Karola Pahorja.” Muzikološki zbornik 54, no. 2 (2018): 209‒221. https://doi.org/10.4312/mz.54.2.209-221.

Kraševac, Katarina. “Glasbeno življenje v Mariboru v 19. stoletju do ustanovitve slovanske čitalnice leta 1861.” Bachelor’s thesis, University of Ljubljana, 2004.

Križnar, Franc. “Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti na DVD-ju RTS KOP (Srbija), skladatelj, dirigent in predagog Zlatan Vauda.” Glasba v šoli in vrtcu 20, no. 3 (2017): 55‒56.

Križnar, Franc. “Skladatelj, zbiralec, prireditelj, urednik in izdajatelj ljudskih pesmi in zborovodja Oskar Dev (1868‒1932): ob 150-letnici rojstva.” In Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu, edited by Cvetka Rezar, 141‒145. Celje and Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2018.

Leskovec, Antoša. “Politični in kulturni razvoj Maribora.” In Maribor skozi stoletja, edited by Jože Curk, Bruno Hartman and Jože Koropec, 195‒227. Maribor: Obzorja, 1991.

Maček, Jure, and Manica Špendal. “Mariborsko moško pevsko društvo.” In Nemci in Maribor, Stoletje preobratov: 1846‒1946, edited by Jerneja Ferlež, 176‒181. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012.

Majcen, Gabrijel. Kratka zgodovina Maribora. Maribor: Tiskarna sv. Cirila, 1926.

Markovič, Melanija. “Glasbeni arhiv starejših muzikalij v Stolni župniji sv. Janeza Krstnika v Mariboru.” Bachelor’s thesis, University of Ljubljana, 2016.

Novak, Miroslav. “Pokrajinski arhiv Maribor 1903‒1933‒2003.” In Hraniti in ohraniti: 1903‒1933‒2003, edited by Miroslav Novak, 22. Maribor: Pokrajinski muzej, 2003.

Otrin, Iko. Legenda mariborskega baleta. Ljubljana: Debora, 2006.

Pavlič, Brigita, ed. 60 let Koncertne poslovalnice Maribor. Maribor: Narodni dom, 2006.

Petronio, Paolo. Viktor Parma: oče slovenske opere. Trst: Mladika, 2002.

Pompe, Gregor. “Zlatorog Viktorja Parme – med opero in glasbeno dramo.” Muzikološki zbornik 45, no. 1 (2009): 29‒44. https://doi.org/10.4312/mz.45.1.29-44.

Potočnik, Dragan. “Glasbena matica Maribor: glasbeno življenje v Mariboru pred prvo svetovno vojno.” Studia Historica Slovenica 1, no. 2 (2001): 383‒413.

Potočnik, Dragan. “Kulturna in prosvetna društva v Mariboru v obdobju med svetovnima vojnama.” Zgodovinski časopis 54, no. 4 (2000): 611–632.

Potočnik, Dragan. “Kulturne dejavnosti v Mariboru (1918‒1941) in njihov pomen za mesto in širše območje.” Doctoral dissertation, University of Maribor, 1998.

Potočnik, Dragan. “Kulturni utrip v Mariboru med svetovnima vojnama.” Edinost in dialog 73, nos. 1‒2 (2018): 61‒78. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-GZS1M5XN.

Potočnik, Dragan. “Pevska društva v Mariboru 1918‒1941.” Zgodovinski časopis 53, no. 1 (1999): 81‒99.

Potočnik, Dragan. “Primorski Slovenci v Mariboru 1918‒1941.” Annales. Series historia et sociologia 21, no. 1 (2011): 55‒70.

Ravnjak, Vili, Andreja Rihter, and Matej Svetel. V vrtincu nasprotij: od leta 1919 do leta 2003, edited by Branka Nikl Klampfer. Maribor: Slovensko narodno gledališče, 2003.

Ravnjak, Vili, ed. Sto let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru: drama, opera, balet (1919‒2019). Maribor: Slovensko narodno gledališče, Umetniški kabinet Primož Premzl, 2019.

Salmič Kovačič, Karmen “Suita za mali orkester (1932) Demetrija Žebreta med ‘starimi’ in ‘novimi’ strukturnimi idiomi.” Muzikološki zbornik 43, no. 2 (2007): 105‒113. https://doi.org/10.4312/mz.43.2.105-113.

Salmič Kovačič, Karmen, ed. Dr. Roman Klasinc: 1907‒1990: ob obletnici rojstva. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo in posebne zbirke, 2007.

Salmič Kovačič, Karmen, ed. Spomini na Rajštra: Branko Rajšter (1930‒1989) v očeh sodobnikov. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, RTV Slovenija, Radio Slovenija, 2004.

Salmič Kovačič, Karmen. “Demetrij Žebrè in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe.” Doctoral dissertation, University of Ljubljana, 2016.

Salmič Kovačič, Karmen. “Melodične in harmonske tonske strukture v orkestralnih skladbah Demetrija Žebreta.” Muzikološki zbornik 43, no. 1 (2007): 167‒173. https://doi.org/10.4312/mz.43.1.167-173.

Salmič Kovačič, Karmen. “O polislogovnosti klasicističnega modernizma po razkritju ‘adornovske zmote’ ‒ na primerih iz opusa Demetrija Žebreta.” In Nova glasba v “novi” Evropi med obema svetovnima vojnama, edited by Jernej Weiss, 217‒237. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018.

Salmič Kovačič, Karmen. “Orkestralni opus Demetrija Žebreta.” Master’s thesis, University of Ljubljana, 2006.

Salmič Kovačič, Karmen. “Strukturna funkcija teksture v Žebretovi skladbi Svobodi naproti.” Muzikološki zbornik 38 (2002): 55‒67. https://doi.org/10.4312/mz.38.1.55-67.

Salmič Kovačič, Karmen. “Svobodi naproti Demetrija Žebreta v presečišču socialističnega realizma in zmernega modernizma.” Muzikološki zbornik 50, no. 1 (2014): 39‒47. https://doi.org/10.4312/mz.50.1.39-47.

Salmič Kovačič, Karmen. Glasba za orkester Demetrija Žebreta. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

Snoj, Jurij. Zgodovina glasbe na Slovenskem 1: Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Strlé, Vasja. “Štirideset let kulturnega poslanstva.” In Srednja glasbena in baletna šola Maribor 1945‒1985, 8. Maribor, 1985. [Stored in the Maribor Conservatory of Music and Ballet Library]

Svetel, Matej. “Mariborska opera od leta 1945 do danes.” In Gledališki list: Giuseppe Verdi: Ernani; Opera in balet, sezona 2000‒2001, 44‒66. Maribor: Slovensko narodno gledališče Maribor, 2001.

Svetel, Matej. “Pogled na operno sezono ljubljanske in mariborske opere 1996/97.” In Slovenski gledališki letopis, sezona 1996/1997, 15‒18. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1997.

Šaban, Ladislav. “Orgulje slovenskih graditelja u Hrvatskoj.” Muzikološki zbornik 15 (1979): 13‒41. https://doi.org/10.4312/mz.15.1.13-41.

Škulj, Edo. “Zgodovina orglarstva na Slovenskem.” Knjižica Cerkvenega glasbenika 10 (1992): 3‒12.

Škulj, Edo and Jurij Dobravec, Orgle Slovenije. Radovljica: Društvo Jarina Bohinj, 2018.

Špendal, Manica. “Glasbena matica in njen pomen za razvoj slovenske glasbe v Mariboru.” In SKUD Jože Hermanko do Glasbene matice v Mariboru (1919‒1993): kronika, edited by Smiljan Pušenjak, 5‒6. Maribor: Glasbena matica, 1993.

Špendal, Manica. “Glasbene predstave na odru Mariborskega gledališča od 1785 do 1861.” Master’s thesis, University of Ljubljana, 1971.

Špendal, Manica. “Glasbene predstave v mariborskem gledališču.” In Maribor skozi stoletja, edited by Jože Curk, Bruno Hartman, Jože Koropec, 663‒676. Maribor: Obzorja, 1991.

Špendal, Manica. “Glasbeno življenje v Mariboru.” Kronika 31, nos. 2‒3 (1983): 183‒196.

Špendal, Manica. “Iz glasbenega dela Valentina Lechnerja.” Muzikološki zbornik 25 (1989): 161‒165. https://doi.org/10.4312/mz.25.1.161-165.

Špendal, Manica. “Iz mariborske opere.” Dialogi 1, no. 10 (1965): 568.

Špendal, Manica. “Iz mariborske opere.” Dialogi 1, no. 3 (1965): 127‒128.

Špendal, Manica. “Mariborska opera od leta 1928 do 1941.” Kronika 57, no. 2 (1986): 227‒244.

Špendal, Manica. “Razvoj glasbenega življenja v Mariboru.” In Maribor skozi stoletja, edited by Jože Curk, Bruno Hartman, Jože Koropec, 643‒661. Maribor: Obzorja, 1991.

Špendal, Manica. “Slovenske novitete v repertoarju mariborske operne hiše po osvoboditvi.” In Gledališki list Opera in balet, sezona 1985‒86, 16‒19. Maribor: Slovensko narodno gledališče Maribor, 1986.

Špendal, Manica. “Tuje glasbene osebnosti, ki so zaznamovale glasbeno kulturo Maribora.” In Maribor in Mariborčani, edited by Maja Godina Golija, 95‒96. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Špendal, Manica. “Viktor Parma, oče slovenske opere.” Časopis za zgodovino in narodopisje 73, nos. 2‒3 (2002): 325‒327.

Špendal, Manica. “Začetki slovenskega opernega udejstvovanja v Mariboru.” Kronika 54, nos. 1‒2 (1983): 191‒200.

Špendal, Manica. Iz mariborske glasbene zgodovine. Maribor: Obzorja, 2000.

Weiss, Jernej. “Emerik Beran in njegov glasbeni opus.” Bachelor’s thesis, University of Ljubljana, 2004.

Weiss, Jernej. “Slomšek in glasbeno življenje v Mariboru.” In Slomšek in glasbena vzgoja mladih, edited by Jožko Kert, 33‒41. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2007.

Weiss, Jernej. Emerik Beran (1868‒1940): samotni svetovljan. Maribor: Litera, 2008.

Wolf Strahser, Modesta. Spomini na dom. Ravne na Koroškem: Voranc, 1994.

Published
2020-12-30
How to Cite
IvecA. (2020). In Search of Maribor’s Musical Legacy. Musicological Annual, 56(2), 51-72. https://doi.org/10.4312/mz.56.2.51-72