Role of Franc and Minka Zacherl in Development of Musical Culture in Ljutomer and Broader Pomurje Region

Authors

  • Darja Koter University of Ljubljana, Academy of Music, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.56.1.203-224

Keywords:

Franc Zacherl, Minka Zacherl, teacher – musician, cultural societies, music education, choir singing

Abstract

Father and daughter, Franc and Minka Zacherl, played an important role in the development of musical culture in the area around the town of Ljutomer and the broader Pomurje region. Their all-round work in general and music education as well as in the field of choral music left a deep mark on the broader Slovenian scene. Franc Zacherl, a teacher by profession, developed his skills to a professional level and, among other things, helped establish the Slavko Osterc Music School in Ljutomer in 1927, one of the first in Slovenia. Minka Zacherl was one of the first graduates of the Ljubljana conservatory, an acclaimed piano accompanist of Slovenian and foreign artists, a successful choir director and an adviser to composers for youth choirs between the wars. She is responsible for the development of elementary school choirs and the singing festival in Ljutomer. She encouraged the activity of adult singing ensembles and provided informal education to choral conductors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamič, Emil. Album za mlade pevce. Ljubljana: Glasbena matica, 1931.

[Avtor neznan.] »Iz zgodovine učiteljskih društev.« Učiteljski tovariš, 6. 7. 1939: 7–9.

Baukart, Jan, in Mikl, Ciril. Šestdeset let slovenske pesmi v Ljutomeru 1894–1954. Ljutomer: KUD Ivan Kavčič, 1954.

Budkovič, Cvetko. Razvoj mladinskega zborovskega petja na Slovenskem od začetkov do druge svetovne vojne. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1983.

Cvetko, Ciril. »Minka Zacherlova devetdesetletnica.« Delo, 26. 9. 1984, 5.

Cvetko, Franjo. »Šolski odri in pevski zbori.« Učiteljski tovariš 43, 30. 4. 1924, 4.

č [E. Adamič]. »Jubilej Učiteljskega pevskega zbora.« Učiteljski tovariš, 28. 5. 1936, 1.

Družina Lipovec – kronika – Janko Lipovec. Dostopno 12. 2. 2019. www.lipovec.me/lipovci.htm.

Herman, Dušica. Janez Kuhar v objemu violinskega ključa. Ljubljana: Forma 7, KUD Janez Kuhar, 2007.

J. I. »Simon Meglič.« Učiteljski tovariš, 11. 2. 1920, 1.

Janc, Slavko. Osemdeset let slovenske pesmi v Ljutomeru. Ljutomer: KUD Ivan Kaučič, 1974.

Kokovnik, Katarina. »Razvoj slovenskega mladinskega zborovskega petja med obema vojnama.« Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 2016.

Koter, Darja. »… gode in pleše, da ogenj se kreše«: 90 let Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer 1927–2017. Ljutomer: Glasbena šola Slavka Osterca, 2018.

Koter, Darja. »Idejna in umetniška identiteta mladinskih zborov med obema vojnama.« V Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama, ur. Jernej Weiss, Koper, 257–274. Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2018. doi:10.26493/978-961-7023-72-5.257-274.

Koter, Darja. »The Slovenian Singing Society, a Symbol of National and Cultural Identity.« New Sound: International Magazine for Music, št. 28 (2006): 50–59.

Kramberger, Franc. »Učitelj Franc Zacherl v Ljutomeru sedemdesetletnik.« Učiteljski tovariš, 17. 3. 1938, 3.

Kramberger, Franc. »V spomin tovarišu Franu Zacherlu.« Učiteljski tovariš, 11. 7. 1940, 2.

Kuzmič, Franc. »Božidar Raič in predstavitev Prekmurja osrednji Sloveniji.« Traditiones 24 (1995): 55–60.

Letno poročilo narodnih šol v ljutomerskem glavarstvu za šolsko leto 1890/91. Lju­tomer: Okrajno učiteljsko društvo v Ljutomeru, 1891. Dostopno 27. 1. 2019. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZUGADXSH.

Lukman, Franc Ksaver. »Skuhala, Ivan (1847–1903).« Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno: 27. 1. 2019. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi577985/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon, 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Lukman, Franc Ksaver. »Spindler, Fran Saleški (1878–1963).« Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno, 11. 2. 2019. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi597520/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon, 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Marič, Jernej. »Pesniška ustvarjalnost Ljudmile Poljanec.« Magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2016.

Markovič, Melanija. »Akademik dr. Dragotin Cvetko.« Zgodovinski list 20 (2012): 97.

Munda, Mirko. »Glasba je njeno življenje – 80 let Minke Zacherl iz Ljutomera.« Tednik 7D, 30. 5. 1974, 18.

Osebni pogovor z Alko Berce, januar 2019.

Potočnik, Dragan. »Pevska društva v Mariboru 1918–1941.« Zgodovinski časopis 33 (1999): 81–99.

Pregelj, Ciril. Mladinski zbori, III. del. Celje: samozaložba, 1935.

Pušenjak, Rado. »Ognjeni zublji so uničili Lipovčevo domačijo.« Tovariš, 9. 12. 1982.

Ratiznojnik, Anton. »Čitalnica v Ljutomeru.« Kronika 51, št. 1 (2003): 61–77.

Ratiznojnik, Anton. »Narodni buditelj Ivan Kukovec.« Kronika 39, št. 1–2 (1991). Dostopno 11. 2. 2019. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UTTNU2MP

Ratiznojnik, Anton. »Telovadno in kulturno društvo v Ljutomeru 1903–1941.« Kronika 46, št. 1–2 (1998): 119–128.

Rojs, Maks. »Vloga ljutomerske čitalnice pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti.« Kronika 39, št. 1–2 (1991): 31–35.

Slovenec, 3. 9. 1895, 3.

Slovenski narod, 25. 4. 1936, 3.

Škrlj, Bojana. »Ljutomerska glasbenika Franc in Minka Zacherl.« Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 2017.

Škulj, Edo, ur. Adamičev zbornik. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2004.

Šlebinger, Janko. »Lapajne, Ivan (1849–1931).« Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno 28. 1. 2019. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi317664/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon, 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1932.

Zapuščina Avgusta Loparnika. Hrani družina Loparnik.

Zapuščina Franca in Minke Zacherl. Hrani Alka Berce.

Zbori 5, št. 7 (1929): 18.

Published

30.06.2020

How to Cite

Koter, D. (2020). Role of Franc and Minka Zacherl in Development of Musical Culture in Ljutomer and Broader Pomurje Region. Musicological Annual, 56(1), 203–224. https://doi.org/10.4312/mz.56.1.203-224

Issue

Section

Articles