Ottoman Influence on Folk Music Tradition of Bosnia and Herzegovina

  • Tamara Karača-Beljak Univerza v Sarajevu, Akademija za glasbo
Keywords: Bosnia and Herzegovina, traditional folk music, Oriental influences

Abstract

The paper is aimed at outlining forms of traditional folk music making in Bosnia and Herzegovina (B-H) that were exposed to influences of Oriental-Islamic culture during the Ottoman rule. One can positively say that Oriental influence was crucial in the development of instrumental music making, spiritual music and shaping of B-H urban music practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tamara Karača-Beljak, Univerza v Sarajevu, Akademija za glasbo
Tamara KARAČA-BELJAK je diplomirala, magistrirala in doktorirala iz etnomuzikologije na Akademiji za glasbo Univerze v Sarajevu v razredu prof. Dr. Vinka Krajtmajerja. Glavno podro?je njenega znanstvenega zanimanja in specializacije je sevdalinka Ð tradicionalna urbana ljudska pesem Bosne in Hercego- vine in njeno preoblikovanje. Redno predstavlja rezultate svojega raziskovalnega dela na nacionalnih in internacionalnih sre?anjih in v znanstvenih publikacijah. Je ?lanica Muzikolo?kega dru?tva Federacije Bosne in Hercegovine ter urednica njene periodi?ne publikacije Muzika. Pou?uje etnomuzikolo?ke predmete (Glasbena folklora, Svetovna glasba) na Akademiji za glasbo v Sarajevu.
Published
2009-06-01
How to Cite
Karača-BeljakT. (2009). Ottoman Influence on Folk Music Tradition of Bosnia and Herzegovina. Musicological Annual, 45(1), 117-127. https://doi.org/10.4312/mz.45.1.117-127
Section
Articles