Distance Teaching of Music in Primary School Education during the Pandemic COVID-19

Authors

  • Tina Bohak Adam University of Ljubljana, Academy of Music, Slovenia
  • Mira Metljak University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.57.1.229-253

Keywords:

digital literacy, distance learning, primary school, music art teachers, COVID-19

Abstract

The study’s purpose was to determine the level of digital literacy and experience in distance teaching of music art teachers in primary school education in the period before and after the declaration of the COVID-19 epidemic. The results confirm the increase in digital literacy level in that period and show positive experiences with information and communication technology in practice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Breznik, Inge. Smernice za uporabo IKT pri predmetu glasbena umetnost v osnovni šoli in glasba v gimnaziji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. Dostop 20. marec 2020. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/smernice-ikt-gum/files/assets/basic-html/index.html#1.

Carretero, Stephanie, RiinaVuorikari in Yves Punie. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. JointResearch Centre, European Commission, 2017. Dostop 25. februar 2020. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf.

Carretero, Stephanie, RiinaVuorikari in Yves Punie. DigComp 2.1: Okvir digitalnih kompetenc za državljane; Osem ravni doseganja kompetenc in primeri rabe. Prevod. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017.

Debevc, Matjaž, Jernej Weiss, Andrej Šorgo in Ines Kožuh. »Solfeggio Learning and the Influence of a Mobile Application Based on Visual, Auditory and Tactile Modalities.« British Journal of Educational Technology 51, št. 1 (2020): 177–193. Dostop 4. december 2020. https://doi.org/10.1111/bjet.12792.

»Digitalna kompetenca – vitalna veščina 21. stoletja za učitelje in učence.« School Education Gateway – Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje. Dostop 13. januar 2020. https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm.

»Digitalna pismenost.« Portal Osnovne spretnosti in veščine. Dostop 11. marec 2020. https://www.portalosv.si/digitalna-pismenost/.

IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Javrh, Petra. »Digitalna pismenost nasproti digitalni kompetenci.« European Commission, EPALE – ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi. Dostop 11. marec 2020. https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/digitalna-pismenost-nasproti-digitalni-kompetenci.

Kampylis, Panagiotis, Yves Punie in Jim Devine. Promoting Effective Digital-Age Learning – A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations. JointResearch Centre, European Commission, 2015. Dostop 5. marec 2020. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf.

Lango, Jožko. »Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.« Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2011.

McClelland, David Clarence. »Testing for Competence Rather Than for ‘Intelligence’.« American Psychologist 28, št. 1 (1973): 1–14. Dostop 27. februar 2020. https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf.

Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19), 14. maj 2020. Uradni list RS, št. 68/2020. Dostop 27. oktober 2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/.

Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, 12. marec 2020. Uradni list RS, št. 19/20, 22/20 in 25/20. Dostop 27. oktober 2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2547#.

Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) na območju Republike Slovenije, 12. marec 2020. Uradni list RS, št. 19/2020. Dostop 27. oktober 2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532.

Redecker, Christine. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigComp­Edu. JointResearch Centre, European Commission, 2017. Dostop 25. februar 2020. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu.

Redecker, Christine. Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: DigCompEdu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. Dostop 25. februar 2020. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/DigCopEdu/2/.

Roblyer, Margaret D. Integrating Educational Technology into Teaching. New Yersey: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2006.

Rotar Pance, Branka, in Tina Bohak Adam. »Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v didaktično usposabljanje bodočih učiteljev glasbe.« V Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu, uredila Jože Rugelj in Vesna Ferk Savec, 263–279. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2019. Dostop 14. februar 2020. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111359.

Šimunovič, Natalija. »Poučevanje inštrumenta v času epidemije covid-19.« Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani 16, št. 32 (2020): 11–38.

»The European Digital Strategy.« European Commission: Strategy, Shaping Europe’s digital future. Dostop 11. marec 2020. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy.

»UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address covid-19 education crisis.« Unicef. Dostop 27. oktober 2020. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education.

Urbančič, Matej, Marko Radovan, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Jože Rugelj, Jurij Selan in Branka Rotar - Pance. Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT v izobraževalnem procesu za področje umetnosti. Dostop 17. januar 2020. http://ikt-projekti.uni-lj.si/porocila/strokovne%20podlage%20umetnost.pdf.

Vuorikari, Riina. »Razvoj digitalnih kompetenc: naloga državljana 21. stoletja.« School Education Gateway – Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje. Dostop 13. januar 2020. https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/viewpoints/experts/riina_vuorikari_-_becoming_dig.htm.

Webster, Peter Richard. »Computer-Based Techology and Music Teaching and Learning: 2000–2005.« V International Handbook of Research in Arts Education, uredila Liora Bressler, 1311–1330. Vol. 16. Dordrecht: Springer, 2007.

Wechtersbach, Rado. »Digitalna kompetenca in njeno izgrajevanje.« Organizacija (Kranj) 42, št. 1 (2009): A1–A5.

Wechtersbach, Rado. »Digitalna kompetenca in njeno izgrajevanje.« Zgodovina v šoli 20, št. 3/4 (2011): 2–9.

Published

05.07.2021

How to Cite

Bohak Adam, T., & Metljak, M. (2021). Distance Teaching of Music in Primary School Education during the Pandemic COVID-19. Musicological Annual, 57(1), 229–253. https://doi.org/10.4312/mz.57.1.229-253

Issue

Section

Articles