Senegačnik, Jurij. „Migracije V Slovenskih šolskih Geografskih učbenikih“. Dela, no. 40 (december 1, 2013): 179–195. Pridobljeno september 27, 2021. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.40.10.179-195.