Potočnik SlavičIrma. „Prvi Mednarodni Geografski Znanstveni Simpozij Preobrazba podeželja V času Tranzicije in vključevanja V Evropsko Unijo (Transformation of Rural Areas in the Conditions of Transition and Integration into the European Union, Kupres (Bosna in Hercegovina), 7.-10. Maj 2009)“. Dela0, no. 31 (december 1, 2009): 176-177. Pridobljeno januar 17, 2021. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.31.12.176-177.