Seger, Martin. „Nacionalni Park Visoke Ture - Problemi Urejanja Prostora V Alpah“. Dela, no. 5 (december 1, 1987): 27–46. Pridobljeno december 1, 2021. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.5.3.27-46.