[1]
K. Vintar Mally, „Uspešnost Evropske unije pri ločevanju socialno-ekonomskega napredka od vplivov na okolje“, dela, št. 54, str. 105–123, dec. 2020.