[1]
D. Rebernik, „Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji“, dela, št. 54, str. 53–74, dec. 2020.