[1]
L. Lapuh, „Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije“, dela, št. 36, str. 69–91, dec. 2011.