[1]
A. Slabe, B. Lampič, in L. Juvančič, „Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji“, dela, št. 36, str. 93–109, dec. 2011.