[1]
J. Obu, „Periglacialne in ledeniške oblike v zahodnem delu Pohorja“, dela, št. 35, str. 55–71, dec. 2011.