[1]
CigličR., „Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov“, dela, št. 31, str. 79-92, dec. 2009.