[1]
M. Sić, „Prostorske in funkcijske spremembe v novejšem urbanem razvoju Zagreba“, dela, št. 27, str. 5–15, dec. 2007.