[1]
N. Kordey, „Prostorski vidiki ponudbe in povpraševanja po novih telekomunikacijskih uslugah v ZR Nemčiji“, dela, št. 5, str. 149–174, dec. 1987.