[1]
M. Seger, „Nacionalni park Visoke Ture - problemi urejanja prostora v Alpah“, dela, št. 5, str. 27–46, dec. 1987.