Rebernik, D. (2020) „Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji“, Dela, (54), str. 53–74. doi: 10.4312/dela.54.53-74.