Obu, J. (2011) „Periglacialne in ledeniške oblike v zahodnem delu Pohorja“, Dela, (35), str. 55–71. doi: 10.4312/dela.35.55-71.