Senegačnik, J. (2013) „Migracije v slovenskih šolskih geografskih učbenikih“, Dela, (40), str. 179–195. doi: 10.4312/dela.40.179-195.