CigličR. (2009) „Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov“, Dela, 0(31), str. 79-92. doi: 10.4312/dela.31.79-92.