SićM. (2007) „Prostorske in funkcijske spremembe v novejšem urbanem razvoju Zagreba“, Dela, 0(27), str. 5-15. doi: 10.4312/dela.27.5-15.