Tharun, E. (2003) „osamosvojitvi slovenije leta 1991“, Dela, 0(19), str. 49-62. doi: 10.4312/dela.19.49-62.