Seger, M. (1987) „Nacionalni park Visoke Ture - problemi urejanja prostora v Alpah“, Dela, (5), str. 27–46. doi: 10.4312/dela.5.27-46.