Senegačnik, Jurij. 2013. „Migracije V Slovenskih šolskih Geografskih učbenikih“. Dela, št. 40 (december):179-95. https://doi.org/10.4312/dela.40.179-195.