Potočnik SlavičIrma. 2009. „Prvi Mednarodni Geografski Znanstveni Simpozij Preobrazba podeželja V času Tranzicije in vključevanja V Evropsko Unijo (Transformation of Rural Areas in the Conditions of Transition and Integration into the European Union, Kupres (Bosna in Hercegovina), 7.-10. Maj 2009)“. Dela, št. 31 (december), 176-77. https://doi.org/10.4312/dela.31.176-177.