OgrinD. Razvoj geografije v srednjem veku. Dela, n. 49, p. 75-94, 28 dec. 2018.