CigličR. Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Dela, n. 31, p. 79-92, 1 dec. 2009.