SićM. Prostorske in funkcijske spremembe v novejšem urbanem razvoju Zagreba. Dela, n. 27, p. 5-15, 1 dec. 2007.