NatekK. Periglacialne oblike na Pohorju. Dela, n. 27, p. 247-263, 1 dec. 2007.