Vintar, Špela, & Stepišnik, U. (2020). TermFrame: sistematičen pristop h kraški terminologiji. Dela, (54), 149–167. https://doi.org/10.4312/dela.54.149-167