Rebernik, D. (2020). Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji. Dela, (54), 53–74. https://doi.org/10.4312/dela.54.53-74