Strle, D., Svetlin, D., Glojek, K., Kobal, M., Pogačnik, K., & Ogrin, M. (2021). Meritve koncentracij črnega ogljika in dušikovega dioksida na Lavrici in v Kranju. Dela, (54), 5–52. https://doi.org/10.4312/dela.54.5-52