Slabe, A., Lampič, B., & Juvančič, L. (2011). Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela, (36), 93–109. https://doi.org/10.4312/dela.36.93-109